Foton

En utställning...

Fotografyrket
i släkten...

Fotolänkar...

Smått och gott...

Hem...

 
Bild 13
"Storskolans" trädgård, norr om skolhuset. År ?
Tillbaka till
"thumbnails"

 

1.___________ 2.___________ 3.___________ 
4.___________ 5.___________ 6.___________
7.___________ 8.___________ 9.___________
10.__________ 11. Birgit Karlsson 12. Mary Henriksson 13. Selmi Karlsson-Widfalk 

14. Margareta Sundin g. Sonesson 15._________ 16. Karin Johansson 17. Lisa Nilsson          

18. Astrid Johansson     

anm. Vem kan vikarien (nr 9) för Calle Sundin vara? Idag, 13 januari 2009, har jag 

fått ett mail från Ulla Lindh (född Carlsson), som berättar att hennes faster finns med på fotot, 

och att hon minns att vikarien hette Harald Tennsjö och atthan hyrde rum hos "Kirsti på Bua".