Foton

En utställning...

Fotografyrket
i släkten...

Fotolänkar...

Smått och gott...

Hem...

 
Bild 23
Plats ? År 1941
Tillbaka till
"thumbnails"

 1. Karin Larsson, 2. Maj Perman, 3. Eivor Nyman, 4. Aina Eriksson, 5. Solveig Karlsson, 6. Ellen Mårtensson, 

7. Gunnel Widegren, 8. Margareta Sundin, 9. Stina-Britt Johansson, 10. Britt Kristiansson