Foton

En utställning...

Fotografyrket
i släkten...

Fotolänkar...

Smått och gott...

Hem...

 
Bild 33
Stadshuset, Stockholm år ?
Tillbaka till
"thumbnails"

1.__________ 2. Lennart Nilsson, 3. Stig Öhman, 4.Gunnar Jupén, 5. Gunnar Larsson, 

6.__________, 7.__________ 8._________ 9.________10. Stig Kristiansson, 11. Birgit Karlsson,

12.__________ 13.__________  14. Mary Henriksson (g. Holmström), 15. Gudrun Gustafsson, 

  16. Astrid Johansson, 17. Sven Svensson, 18.__________ 19. Gunnel Eriksson,        20. Allan Göransson,                                   

21. Selmi Karlsson, 22. Iris Arvidsson,  23. Asta Lindström, 24.__________  25. Ossvi Nyman, 

26. Karin Johansson