Foton

En utställning...

Fotografyrket
i släkten...

Fotolänkar...

Smått och gott...

Hem...

 
Bild 35
Stadshuset, Stockholm år 1942
Tillbaka till
"thumbnails"

1. Elsa Hansson, 2. Barbro Öberg, 3. Inger Hedman, 4. Ann-Marie Nilsson, 5. Eivor Nyman, 6. Ann-Marie Alenius, 7. Siv Öberg, 

8. Marianne Alenius, 9. Maj Perman, 10. Britt Kristiansson, 11. Erland Bengtsson, 12. Maud Larsson, 13. Ove Persson,

14. Evert Olsson, 15.Torsten Henriksson, 16. Alvar Wigelius, 17. Allan Svensson, 18. Sune Åslund, 19. Sture Åslund, 

20. Mats Kristiansson, 21. Edvin Larsson, 22. Bertil Karlsson , 23. Gunnar Göransson, 24. Ingvar Johansson, 25. Ulf Sundin