Foton

En utställning...

Fotografyrket
i släkten...

Fotolänkar...

Smått och gott...

Hem...

 
Bild 51
Plats?_______________ år 1942
Tillbaska till
"thumbnails"

1. Astrid Nilsson, 2. Sonja  ________, 3.Barbro Nyman, 4.__________, 5. Alice Nilsson, 6.__________, 7.__________8.__________, 9.______________ 10.__________, 11.__________,12.__________13. Sven Larsson, 14. Ann-Marie Hansson, 15. Erik __________, 16. Sören Moe, 17.__________, 18.__________, 19.__________, 20.__________, 21.__________, 22.___________, 23.__________, 24.__________25. Marianne Alenius, 26. Elsa Hansson, 27. Maud Larsson, 28. Ann Marie Nilsson, 29. Margareta Sundin, 30. Maj Perman, 31. Inger Hedman, 32. Siv Öberg, 33. Eivor Nyman, 34.Britt Kristiansson, 35. __________, 36. Allan Svensson, 37. Erland Bengtsson, 38. Ove............, 39.___________, 40. Evert Olsson, 41. Torsten Henriksson