Några fåglar 

Klicka på bilden

Tillbaka till Foton

Tillbaka till Index/första sidan
 
 

Blåmes

Nötkråka

Rödhake

Sidensvansar

Stare

Stare

Talgoxe och Blåmes

Talgoxe

Bergfink

Härfågel

 

Skrattmås

 

Domherre

Strandskator

Strandskator

Sidensvansar

Skarv

Skarvar, Hägrar och Änder

Betande Sångsvanar och

en liten Knipa

Knölsvanpar med ungar

Grönsiska

Grönsiska

Koltrast

Koltrasthona

Snöskata/Björktrast

Snöskata/Björktrast

Snöskata/Björktrast

Snöskata/Björktrast

Sidensvansar

 

Sidensvans

 

Sidensvansar

 

Sidensvansar

 

 

 

Sidensvansar

 

Sothöna

 

Sothönor

 

Rödhuvad dykand

 

Skäggdoppingar

 

Stenknäck

 

Prutgås

 

Gråsiska

 

Sidensvansar

 

Svartvit flugsnappare

 

Pilfink

 

Blåmes

 

Ungtrut

 

Kustsnäppa

 

Kustsnäppa

 

Gravand

 

Alkekung

 

Rödvingetrast

 

Rödvingetrast

 

 

Rödvingetrast

Rödvingetrast 

 

Tornfalk

 

Tornfalk

 

Sovande häger

 

Gravänder

Bofinkhanne 

 

Pilfink

 

Talltita

 

Talltita

 

Talltita

Hornuggla 

 

Stare och koltrast

 

Starar

 

starar

 

Frusna starar

 

Sparvhök

 

Solande starar

Fler frusna starar

Hämpling 

Björktrast 

Större hackspett

 

Stenknäck